Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Aktualności


Zawiadomienie o walnym zebraniu sprawozdawczym - 11.04.2016

Szanowni Działkowicze.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pokój" we Wrocławiu, zawiadamia, że w sobotę 23 kwietnia 2016 r. w biurze Zarządu na terenie ogrodu przy al. Armii Krajowej odbędzie się:

walne zebranie sprawozdawcze.

Początek obrad walnego zebrania sprawozdawczego w pierwszym terminie o godz. 9:00.
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się w drugim terminie o godz. 09:30.

PKP odwołały się od decyzji stwierdzającej nabycie prawa do gruntów ROD "Pokój" - 15.04.2016

    Z przykrością informujemy, że PKP S.A. odwołały się od decyzji Prezydenta Wrocławia nr 16/2016 z dnia 17.02.2016 r. stwierdzającej nabycie przez Polski Związek Działkowców z dniem 19.01.2014 r. prawa do użytkowania gruntów ROD "Pokój" o powierzchni 8,2591 ha w działkach 1/3, 1/4, 1/5AM-3, 13/7 AM-2,  obręb Tarnogaj. Tym samym został wstrzymany proces wpisu do ksiag wieczystych prawa użytkowania zwykłego przez PZD ww. gruntów ROD "Pokój". Jednocześnie sprawa znajdzie swój finał w sądzie administracyjnym i słusznie, ponieważ przejdziemy teraz całą drogę sądową, zapewne aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwłaszcza że PKP nie ustepują ze swojego błędnego stanowiska.
  

Media o działkowcach i ogrodach - 12.04.2016

W najnowszym przeglądzie prasy przeczytaj koniecznie: Białystok.jard.pl ostrzega przed złodziejami grasującymi w ROD; Gazeta Wyborcza - Lublin apeluje o porządek na działkach; Nowa Trybuna Opolska opisuje oburzenie działkowców jakie wywołało wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich przeciwko ustawie o ROD. Polecamy lekturze!

Zawiadomienie o walnym zebraniu sprawozdawczym - 11.04.2016

Szanowni Działkowicze.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pokój" we Wrocławiu, zawiadamia, że w sobotę 23 kwietnia 2016 r. w biurze Zarządu na terenie ogrodu przy al. Armii Krajowej odbędzie się:

walne zebranie sprawozdawcze.

Początek obrad walnego zebrania sprawozdawczego w pierwszym terminie o godz. 9:00.
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się w drugim terminie o godz. 09:30.

W stolicach województw wycięto prawie milion drzew – najwięcej w Krakowie - 08.04.2016

Monitoring Fundacji Ekorozwoju wykazał, że w latach 2011-14 z krajobrazu dużych polskich miast zniknęło ponad 800 tys. drzew, a szacuje się, że może być ich nawet milion. To ogromny obszar zieleni, który równy jest połowie rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Analiza raportu wskazuje, że na tle wszystkich miast w sposób szczególny wyróżnia się Kraków. To właśnie tam zostało wycięte najwięcej zieleni. Szacuje się, że w badanym okresie usunięto w stolicy małopolski aż 72 tys. drzew.

Włamanie do biura - 07.04.2016

Dziś w nocy do biura zarządu kolejny raz było włamanie. Złodzieje znów zniszczyli okna i drzwi, porozrzucali rzeczy i zrobili bałagan w biurze. Fakt powtarzania się co pół roku włamań i niewykrywanie sprawców budzi naszą niechęć do władz publicznych i policji, które absolutnie nic nie zrobiły przez ostatnie 15 lat, aby zmniejszyć narastającą plagę kradzieży i włamań na ogrodach działkowych. Fakt włamywania się do biura zarządu naszego ogrodu działkowego obnaża idiotyzm złodziei, którzy nie rozumieją, że nic cennego i wartościowego, a już na pewno pieniędzy władze ogrodu nie trzymają i nie będą trzymały na terenie ROD. Jakim trzeba być indolentem intelektualnytm, by za cenę niszczenia naszego społecznego mienia "sprawdzać czy coś nadaje się w budynku do spieniężenia, ile trudu musiało kosztować zniszczenie kray oknat i zabezpieczeń. Czy naprawdę warto niszczyć, gdy nie ma co ukraść? Czy to nękanie drobnymi włamaniaminie wygląda na działanie na zamówienie? Czy zarząd ROD musi ponosić koszty ciągłych włamań? W tym  momencie opłaca się już nie tylko wynajem firmy ochroniarskiej ale i założenie monitoringu na terenie ogrodu. Koszty te poniosą działkowcy, czyli my wszyscy, ponieważ będą one niższe niż koszty wszystkich włamań w roku. Rocznie szkody wynoszą już ok. 16 tys. zł. Najpierw jednak musimy wykonać nowe przyłącze energii elektrycznej do budynku i założyć licznik, gdyż ogród pozostaje bez agregatu i stałej dostawy prądu, a stare rozkradzione przez złomiarzy instalacje odziedziczone po szkole kolejowej stwarzają jedynie niebezpieczeństwo i nie nadają się do reaktywacji.
    Na szczęście złodzieje nie potrafli poradzić sobie z zabezpieczeniem drzwi magazynu. Porzucili kilof, którym chcieli podważyć drzwi, gdyż nie dali rady go wyciągnąć ze szczeliny. Co widać na zdjęciu. Wezwana na miejsce policja pobrała odciski palców, zbadała ślady i spisała protokół.

Komunikat KR PZD w sprawie odsetek obowiązujących w PZD - 06.04.2016

W związku z tym, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ustalanie wysokości odsetek ustawowych, Krajowa Rada pragnie zwrócić uwagę, że wprowadzono trzy różne stawki tych odsetek. Wszystko to za sprawą ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830). Informacja te jest szczególnie ważna dla zarządów ROD, które pobierają należne opłaty i dla działkowców, którym zdarza się z różnych powodów nie uiszczać ich terminowo.

Interpelacja poselska w sprawie ustawy śmeiciowej - 06.04.2016

Poseł na Sejm Krzysztof Paszyk z Klubu Parmamentarnego PSL zwócił się interpelacją poselską do Ministra Środowiska w sprawie gospodarki odpadami. W treści interpecaji poseł wskazuje, iż "[...] W praktyce zrównano właścicieli ogródków działkowych z właścicielami domów letniskowych. Powoduje to wzrost stawek opłat ryczałtowych za odbiór odpadów na poziomie kilkuset procent".

Wiosenny numer "Zielonej Rzeczpospolitej" już w Twoim ogrodzie! - 06.04.2016

W najnowszym numerze "Zielonej Rzeczpospolitej" polecamy uwadze artykuły: Rzecznik Praw Obywatelskich promuje patologie w ROD?, Sezon na walne zebrania w ROD, Skutki nieprzestrzegania regulaminu ROD, Jak kupić altanę?, Sukces PZD w Sądzie Najwyższym, Skąd wziąć pieniądze na inwestycje w ROD?, Usuwanie azbestu z terenów ROD oraz Porady prawne. Polecamy lekturze!

 

 

 

Biuletyn Informacyjny - 06.04.2016

W nowym numerze Biuletynu Informacyjnego zapoznaj się z dokumentami z V posiedzenia KR PZD oraz dokumentami w sprawie ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w ROD. Czytaj także o jubileuszu 35-lecia PZD, krajowych konkursach na "ROD Roku 2016" oraz "Wzorową Działkę Roku 2016". Uwadze polecamy również artykuł "Altana na działce w ROD. Czyli co każdy działkowiec wiedzieć powinien?".

 

 

 

Regulacja stanu prawnego terenów ROD okręgu wrocławskiego w trybie art. 76 ustawy o ROD - 06.04.2016

OZ PZD we Wrocławiu informuje, że dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miejskim we Wrocławiu a w szczególności z Wydziałem Nieruchomości Komunalnych sukcesywnie regulowany jest stan prawny terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Podkreślić należy, że cyklicznie w okresach co najmniej 2-wu tygodniowych a nieraz i częściej odbywają się spotkania Prezesa OZ z Z-cą Dyrektora Wydziału, na których omawiane są sprawy przygotowywania decyzji Prezydenta Wrocławia. Podczas spotkań Prezesowi OZ przekazywane są bezpośrednio Decyzje Prezydenta.

Minister Infrastruktury i Budownictwa odpowiada na interpelację posłanki Krystyny Sibińskiej - 05.04.2016

"Altana działkowa nie jest lokalem mieszkalnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W związku z tym osoba zamieszkująca w takiej altanie na terenie rodzinnego ogrodu działkowego nie może być uważana za lokatora w rozumieniu tej ustawy. Z tego powodu, w przypadku orzekania przez sąd obowiązku wydania działki po wygaśnięciu prawa do działki, brak jest podstaw prawnych do przyznania przez sąd w wyroku uprawnienia do lokalu socjalnego. Uprzejmie informuję, że brak jest uzasadnienia do zmiany stanu prawnego w tym zakresie. Prawo powinno chronić te stany faktyczne, które są zgodne z prawem" - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na interpelację posłanki Krystyny Sibińskiej.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na interpelację posłanki Krystyny Sibińskiej - 05.04.2016

"Z informacji przekazywanych Wojewodom przez ośrodki pomocy społecznej wynika, że wśród powodów zamieszkiwania na działkach wskazywane są najczęściej: brak uprawnień do przydziału mieszkań z zasobów gminy, brak wystarczających środków na zakup lub wynajem mieszkania na otwartym rynku oraz niechęć dzielenia mieszkania z innymi członkami rodziny. Część rodzin w ogóle nie ubiega się o mieszkanie z zasobu gmin, gdyż w sposób świadomy sprzedała posiadane mieszkania, a za część uzyskanych w ten sposób środków finansowych zakupiła działkę ogrodniczą wraz z domkiem. Stał się on docelowym miejscem zamieszkania, za które rodziny te nie ponoszą stałych comiesięcznych opłat" - pisze podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska odpowiadając na interpelację posłanki Krystyny Sibińskiej.

Otwarty Program Społcznego Rozwoju ROD - bogata oferta nie tylko dla działkowców - 05.04.2016

Krajowa Rada PZD  w trakcie  VI posiedzenia 22 marca br. uchwaliła „Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD". Już od szeregu lat ogrody działkowe starają się swoimi inicjatywami rozszerzać katalog działań służących lepszej integracji środowiska samych działkowców, ale także podejmują coraz liczniej działania na rzecz lokalnych społeczności, które chętnie korzystają z takiej oferty. Pomimo, że coraz więcej ogrodów działkowych docenia tę sferę ich działalności jako szansę nie tylko na zachowanie ogrodów ale także jako warunek  ich dalszego rozwoju, to ciągle jeszcze dla znacznej liczby ogrodów ta forma aktywności jest nieznana i niedoceniana.

Czy warto brać udział w walnych zebraniach w ROD? - 04.04.2016

Każdy działkowiec, który jest członkiem Polskiego Związku Działkowców i chce polepszyć nie tylko swoją sytuację, ale i otoczenia, nie powinien uchylać się od udziału w walnym zebraniu sprawozdawczym i sprawozdawczo – wyborczym w ROD. Uczestnicząc w zebraniach bierzemy udział w rozwoju własnego ogrodu, możemy wyrazić własną opinię i przedstawić pomysły, które odpowiadają naszym wymaganiom. Na zebraniach członkowie PZD decydują w sprawach, o które dosłownie „potykamy” się w ogrodach każdego dnia. 

Gorączka działkowego złota - 04.04.2016

Nie jest potrzebne przeprowadzanie żadnych analiz, aby stwierdzić, że w ostatnich latach lawinowo rośnie zainteresowanie użytkowaniem działek w ROD. Dziesiątki telefonów do biur OZ z pytaniami o wolne działki i warunki ich użytkowania namacalnie świadczą o ogromnej potrzebie użytkowania działek. Można śmiało powiedzieć, iż obecnie nie ma dnia bez zapytań o wolne działki w ROD.

W jakiej formie i kiedy zarząd ROD informuje działkowca o opłatach ogrodowych? - 01.04.2016

Corocznie w rodzinnych ogrodach działkowych, w okresie wiosennym, odbywają się walne zebrania członków PZD, na których podejmowane są m.in. uchwały w sprawie wysokości opłat. Z różnych względów nie wszyscy członkowie PZD mogą uczestniczyć w tym doniosłym dla życia ROD wydarzeniu. Jak zatem Ci, którzy nie byli obecni na walnym zebraniu mogą dowiedzieć się o wysokości uchwalonych opłat na dany rok? Czy Zarząd ROD ma obowiązek informować o tym działkowców a jeśli tak to w jakiej formie?

Tzw. małe granty, czyli pomysł na sfinansowanie ogrodowej imprezy - 01.04.2016

W palecie źródeł finansowania ogrodowych uroczystości i imprez dla działkowców i lokalnej społeczności m.in. możemy znaleźć tzw. małe granty, które pozyskuje się z budżetu miasta lub dzielnicy. Kwota finansowania lub dofinansowania może wynieść nawet 10 tys. zł. Z tej opcji postanowiły już skorzystać dwa poznańskie ogrody.

Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ROD - 01.04.2016

W najnowszym przeglądzie prasy przeczytaj koniecznie: RadioVia.com.pl pisze o otwartych ogrodach w okręgu podkarpackim; Gazeta Wyborcza -Radom przypomina o obowiązku sprzątania ROD; Głos Szczecina informuje o gminnych dotacjach na usunięcie azbestu z terenów ogrodów. Polecamy lekturze!

 

 

Komunikat KR PZD w sprawie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych - 01.04.2016

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnim czasie bardzo nasiliły się niepokojące działania pewnych osób i instytucji, które mają na celu zburzenie obecnego sytemu funkcjonowania ogrodnictwa działkowego, poprzez uchylenie ustawy o ROD oraz zmarginalizowanie roli Związku. Uznać więc należy, że w zasadzie dążą one do usunięcia dwóch podstawowych filarów, które zapewniają prawidłowe funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce. Zostały one zapoczątkowane wystąpieniem członków stowarzyszenia „Forsycja” w Poznaniu, którzy ogłosili, że Związek rozpoczął kampanię „rugowania” ludzi z działek.

Gminne rady seniorów: potrzebujemy ogrodów działkowych - 31.03.2016

Gminne rady seniorów dostrzegają ogromną rolę ogrodów działkowych. To dobra wiadomość dla działkowców, bowiem rady mają możliwość wpływania na politykę prowadzoną przez miejskie samorządy względem seniorów. Działalność Rad Seniorów to miejsce, w którym nie może i nie powinno zabraknąć przedstawicieli działkowców. Ponad milionowe środowisko działkowe w większości składa się bowiem właśnie z seniorów.

RPO odpowiada na List Otwarty PZD - 31.03.2016

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar odpowiedział na List Otwarty KR PZD. W swoim liście zaprzeczył jakoby celem jego działań było dążenie do akceptacji tzw. altan ponadnormatywnych i pozbawienia organów nadzoru budowlanego i stowarzyszeń ogrodowych narzędzi służących do jego likwidacji. Odpowiedzi na poruszone w liście RPO pytania i zagadnienia znajdują się w stanowisku, jakie podjęło Prezydium KR ZPD, a które niestety dotarło do Rzecznika w tym samym czasie, gdy wystosował on już swoją odpowiedź.

Na mojej działce. Działka a sens życia - 30.03.2016

Na mojej działce już przygotowania do wiosny zakończone, więc siedzę na nieśmiałym jeszcze słoneczku i rozmyślam. Dumam o własnym sensie. Obecnie o sensie życia decydujemy my sami. Kiedyś było inaczej. Jeszcze wiek temu sensowne życie było wtedy, gdy zgodne było z celami i wartościami przypisanymi człowiekowi. Obecnie jest inaczej.

Uchwała KR PZD w sprawie interpretacji Statutu PZD w zakresie decydowania przez zarząd ROD o zwołaniu walnego zebrania sprawozdawczego ROD w trakcie kadencji - 25.03.2016

"Krajowa Rada PZD, działając na podstawie § 130 pkt 6 Statutu PZD postanawia: w ROD, w których dokonano wyboru delegatów na konferencję delegatów, zarząd ROD jest upoważniony do podjęcia decyzji o zwołaniu walnego zebrania".